Welkom op De Dorpsschool
Vanuit waarden
OBS De Dorpsschool is een openbare basisschool in Bathmen.
De waarden groei-verbinden-creativiteit en autonomie zijn de komende jaren leidend in ons handelen. Door  de boeiende en  actieve lessen van IPC leren kinderen zich  waarde(n)vol te verplaatsen in de wereld van andere mensen, dichtbij en ver weg.  

Wij zien de kracht in ieder kind.
We gaan ervan uit dat ieder kind een talent heeft, waarop het kan verder bouwen.  
De kracht van ieder kind versterken we met name in het primaire proces in de klas.
Door bewust te zijn van ons gedrag als leerkracht, door betekenisvolle lessen aan te bieden, door inzicht te hebben in de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen, door passende ondersteuning te bieden en te zorgen voor een veilig en uitnodigend schoolklimaat.

Onze collectieve ambitie  is de kinderen in hun kracht te zetten om zich voor te bereiden op een wereld die voortdurend verandert.
 
   
 
Groeikracht
We zien wat kinderen kunnen,
stimuleren natuurlijke ontwikkeling.
Een positief zelfbeeld, creatief denken.
We helpen kinderen te worden wie ze zijn.
Brengen kennis, vaardigheden
en vorming in balans.
Eigen wijsheid en verantwoordelijkheid.
 
We gaan voor ontdekken, leren
en verwonderen.
Vertrouwen op onszelf en elkaar.
We reiken kinderen kansen aan voor morgen
in sterk en toekomstbestendig onderwijs.
  
We zoeken verbinding met elkaar,
met ouders en partners.
In een open dialoog ontkiemen
nieuwe mogelijkheden.
We waarderen wat is, geven voeding
aan wat we willen laten ontstaan.
Zodat ieder kind vanuit eigen kracht
kan groeien.  
 
     
 
Wordt u enthousiast van ons verhaal?
Neem dan contact met ons op en we gaan graag in gesprek!

Het team van Kindcentrum OBS De Dorpsschool
Bathmen