Kinderopvang

Kinderopvang de Banjers

Kinderopvang de Banjers (in samenwerking met DOK13) streeft samen met de basisscholen naar een compleet arrangement waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de peuteropvang, school en BSO. De kinderen raken eerder vertrouwd met de plek waar ze straks naar school gaan, het pedagogisch beleid van de school komt overeen met het beleid van de peuteropvang en BSO, er is één vast team en de schoolleiding heeft de regierol.

 
Doordat de uitgangspunten op elkaar afgestemd zijn, hebben de pedagogisch medewerkers dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school. Hierdoor is het een kleine stap van peuteropvang naar school en BSO. Het motto van de basisscholen is: Samenwerken is elkaar versterken!
 
Door de warme, betrokken en geduldige manier waarop wij met kinderen praten, problemen bespreken, activiteiten kiezen én hulp geven proberen we een leefomgeving te creëren die het zelfvertrouwen en de motivatie van de kinderen vergroot. De vorming van kinderen tot een zelfstandige en zelfverantwoordelijke persoon staat binnen de basisscholen en de opvang centraal. Daarin nemen we steeds het kind als uitgangspunt.
 

Inspectierapporten GGD

Jaarlijks voert  de GGD- IJsselland aan- of onaangekondigde inspecties uit. 
Het laatste inspectierapport is hier digitaal in te zien.

Contact

Een goed contact met de ouders is van groot belang en geeft de pedagogische medewerkers de gelegenheid de opvoeding met ouders te delen en waar gewenst en mogelijk is op elkaar af te stemmen. Samenwerking met ouders en andere betrokkenen is een voorwaarde om het welzijn van het kind te kunnen bevorderen.
 
Voor meer informatie over peutergroep en/of BSO de Banjers verwijzen wij u door naar de website van de Banjers: www.debanjers-bathmen.nl
 

Bent u geïnteresseerd? Spreek ons gerust vrijblijvend aan als u ons op het schoolplein treft of stuur een berichtje via e-mail of Whatsapp. Bellen mag uiteraard ook.

Peutergroep de Banjers

E-mailadres: pg.debanjers@outlook.com

Telefoonnummer: 06-  25493589

 

BSO de Banjers

E-mailadres: bso.debanjers@outlook.com

Telefoonnummer: 06 - 21345947