Kindcentrum

Samenwerking

Ons kindcentrum vormt een broedplaats waar we met ouders en andere partners verbinding maken. Gedurende de dag komen leerlingen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.
  • We werken vanuit één organisatie met één team en één directie;
  • We werken vanuit één gedeelde collectieve ambitie;
  • We leveren een breed en wederzijds versterkend aanbod, zowel bij onderwijs als opvang.
  • We werken vanuit een doorgaande lijn, waardoor kansen voor kinderen worden  vergroot;
  • We geven medewerkers de mogelijkheid om kennis te delen en daarmee nog betere opvang, onderwijs en zorg te bieden.
Peuterarrangement, primair onderwijs en buitenschoolse opvang worden zodanig aangeboden dat een doorlopende pedagogische ontwikkelingslijn van 2 tot 13 jaar wordt gerealiseerd. Wij bieden dit arrangement aan in samenwerking met Stichting DOK13.

Wij bieden:
 
voorschoolse opvang 2-13 jr 07.15u - 08.15u
peuterspelen/kinderopvang 2-4 jr 08.15u - 12.30u 
verlengde opvang 2-4 jr 12.30u - 14.00u
naschoolse opvang 2-13 jr 14.00u - 18.30u

Graag verwijzen wij u naar ons beleidsdocument 'Drempelloos door'.