Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Welkom op de website van o.b.s. de Dorpsschool, Bathmen

Basisschool de Dorpsschool is een openbare school in Bathmen, en één van de zeventien scholen van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (St.OPOD).
Wij staan open voor kinderen van alle levensbeschouwelijke richtingen en wij gaan daar respectvol mee om.

Samen met de peuterspeelzaal (PSZ) en de buitenschoolse opvang (BSO) is de Dorpsschool een Kindcentrum.

Op de Dorpsschool werkt een team met ervaren en betrokken mensen, die de basis vormen voor het warme en uitnodigende klimaat in onze school.

Onze website geeft ouders, verzorgers, kinderen en overige bezoekers een goed beeld van onze school. Ook houden wij u zo op de hoogte van actuele zaken en ontwikkelingen.
 
 
   
Voor een nadere kennismaking of aanvullende informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Het team van o.b.s. de Dorpsschool
Bathmen