Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Klik hier voor het zelfevaluatieverslag Passend onderwijs
De ophaalrooster voor 2018 zijn bekend en staan...