Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Missie

Ons doel is dat de leerling die onze school verlaat, zelfstandig zijn/haar weg kan vinden binnen het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Hij/zij heeft vooral veel kennis en vaardigheden verworven die nuttig zijn om jezelf te kunnen redden.
Daarnaast zijn in het dagelijks leven communiceren en samenwerken belangrijke vaardigheden, net zoals reflecteren.
Informatie-uitwisseling is belangrijk om in onze huidige maatschappij goed te kunnen functioneren.
De leerling verstaat de kunst om mensen te benaderen en om hulp te vragen. Hij/zij is weerbaar, assertief en maatschappelijk betrokken en kan met moderne media omgaan.
Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen is vanzelfsprekend.


Visie

O.b.s. de Dorpsschool is op de eerste plaats een gemeenschap. Een gemeenschap waarin de peuterspeelzaal en de BSO drempelloos zijn opgenomen. Het begrip 'samen' vinden wij op alle niveaus van belang:
samen spelen, samen leren, samen beleven.

Samenwerken is elkaar versterken, waarbij de volgende kernwaarden richting geven aan ons dagelijks handelen:

Relatie: We leren de kinderen dat ze trots mogen zijn op zichzelf en op de ander. Dit mogen zijn wie je bent, maakt dat jij je veilig voelt om jezelf te kunnen ontwikkelen. We bieden een positief pedagogisch klimaat, waar we uitgaan van respect voor elkaar.

Competentie: Passend onderwijs, maatwerk! Dit kan alleen gegeven worden wanneer we weten wat een leerling kan/kent! Elk kind heeft zijn eigen gaven en capaciteiten, er is ruimte om dingen uit te proberen, te onderzoeken en zelf oplossingen te vinden.

Autonomie: Zelf sturing geven aan en verantwoordelijk zijn voor dat wat je doet, wie je bent en hoe jij je ontwikkelt. Kinderen laten autonomie zien door het na komen van afspraken, zelf keuzes kunnen maken, aan te geven dat het meer wil leren etc.

o.b.s. de Dorpsschool is een plek om te zijn!