Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Peuterspeelzaal o.b.s. De Dorpsschool

Peuteropvang/Peuterspeelzaal
Onderwijs en peuterspeelzaal werken samen om de peuters voor te bereiden op een drempelloze entree in het basisonderwijs. Om dit te realiseren en te borgen maken pedagogisch medewerkers onderdeel uit van het team van de school en voert de schooldirecteur de dagelijkse regie.
Doordat de uitgangspunten van onderwijs en opvang op elkaar afgestemd zijn, hebben pedagogisch medewerkers dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school. Ook heeft de inzet van de begeleiding van de kinderen dezelfde uitstraling. Hierdoor is het een kleine stap van peuterspeelzaal naar school.
 
In de dagelijkse praktijk
Natuurlijk is er alle ruimte om te spelen. Het is belangrijk dat de peuter zich samen met zijn leeftijdgenootjes thuis voelt in de peuterspeelzaal. Kinderen krijgen bij hun spel materialen aangeboden waar ze qua leeftijd en belangstelling aan toe zijn.
Door ook ontwikkelingsgerichte materialen aan te bieden wordt de peuter uitgedaagd net een stapje verder te gaan. Hierdoor ontwikkelt het meer vaardigheden en zelfvertrouwen. Het  kind is trots op zichzelf.
Met de doorgaande lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen: vroegtijdige signalering, afgestemde zorg of extra mogelijkheden voor ontwikkeling.
 
School heeft samen met de peuterspeelzaal een "startkwalificatie" ontwikkeld voor kleuters. Op basis hiervan wordt er gericht ingezet op de ontwikkelingsbehoefte van peuters zodat zij met de juiste bagage, drempelloos instromen in het primair onderwijs.
Als onderwijs en opvang samen al twee jaar kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van peuters maken deze kinderen een vliegende start in groep 1! Van deze voorsprong hebben ze straks 8 jaar profijt!
De samenwerking tussen onze voorschoolse voorziening en het onderwijs hebben we beschreven in het beleid 'Drempelloos door'.

Contact
Telefoon 06-25 49 35 89 / (0570) 54 37 37
E-mail psz@dedorpsschool.nl

Buiten onze openingstijden kunnen wij u niet telefonisch te woord staan.
U kunt dan een voicemailbericht inspreken of een e-mail sturen.