Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Buitenschoolse opvang (BSO) o.b.s. de Dorpsschool

Net als thuis!!

De BSO zorgt voor een leuke en uitdagende vrije tijd. De BSO richt zich waar nodig ook op huiswerkbegeleiding voor de kinderen.
Alles vindt plaats in een prettige, huiselijke sfeer. De kinderen hebben zelf invloed op het programma: meedenken en initiatieven worden gestimuleerd en gewaardeerd.

Het pedagogisch beleid van de BSO komt overeen met dat van de school. De uitgangspunten, waarden en normen zijn op elkaar afgestemd.
Hierdoor is het een kleine stap van school naar BSO en omgekeerd!
 
Door samen te werken maken onderwijs en DOK13 talentontwikkeling in de vrije tijd mogelijk. Omdat onderwijs vaak al een beeld van de talenten van het individuele kind heeft, levert de samenwerking het kind nog meer ruimte om hiermee aan de slag te gaan.

Contact
Telefoon 06-21345947
E-mail bso@rythmeen.nl (de BSO vindt plaats op locatie Rythmeen)
Buiten onze openingstijden kunnen wij u niet telefonisch te woord staan.
U kunt dan een voicemailbericht inspreken of een e-mail sturen.