Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Leerlingen

De leerlingen zijn natuurlijk degenen waar het allemaal om gaat op o.b.s. de Dorpsschool.
Door de jaren heen doorlopen zij 8 groepen. Ze maken een ontwikkeling door van kleuter tot (bijna)puber.

De groepen worden ieder jaar weer opnieuw ingedeeld, afhankelijk van het aantal leerlingen van dat betreffende schooljaar, formatieplaatsen van de groepsleerkrachten, e.d.

Voor de actuele samenstelling van het huidige schooljaar dient u de keuze 'Groepen' te selecteren.

Leerlingen kunnen ook meepraten op onze school, o.b.s. de Dorpsschool heeft een Leerlingenraad ingesteld. Wie er in zitten en wat zij doen, daarvoor dient u de keuze 'Leerlingenraad' te selecteren.