Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Leuke, handige of belangrijke links voor ouders en/of verzorgers

Op internet is ontzettend veel informatie te vinden.
Hieronder hebben wij een aantal interessante, handige of belangrijke links vermeld.
Klik op de link om er naartoe te gaan.


Stichting Primair Onderwijs Deventer (OPOD)
www.openbaaronderwijsdeventer.nl

www.dok13.nl

www.toeslagen.nl


www.idealnet.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw