Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Verlofaanvragen

Verlofaanvragen moeten altijd schriftelijk worden ingediend d.m.v. het 'Aanvraagformulier vakantie en verlof'.
Dit formulier kan persoonlijk worden afgegeven op school of per e-mail worden verstuurd naar info@dedorpsschool.nl

Voor het Aanvraagformulier (Word-bestand en te bewerken) klikt u hier.

Voor het Aanvraagformulier (PDF-bestand en niet te bewerken) klikt u hier.
 
Voor de Toelichting klikt u hier.