Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Aanmelding nieuwe leerlingen

Een aanmelding van een nieuwe leerling moet altijd schriftelijk ingediend worden d.m.v. het 'Aanmeldingsformulier nieuwe leerling'.
Dit formulier kan persoonlijk worden afgegeven op school of per e-mail worden verstuurd naar 
info@scholenbathmen.nl.

Voor de toelichting Aanmelding & toelating van leerlingen klikt u hier.

Voor het Aanmeldingsformulier klikt u hier.
 
Voor de toelichting Van inschrijving tot eerste schooldag klikt u hier.