Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
iDEALnet

Voor het innen van de kosten van schoolgeld en de Tussenschoolse opvang (TSO) zijn wij een samenwerking aangegaan met iDEALnet. Dit is een online dienst voor ouders, waar u o.a. op een gemakkelijke en veilige manier, via de schoolwebsite, uw betalingen aan school kunt doen.

Registreren en inloggen

Hoe werkt iDEALnet?

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke ouderpagina, dient u zich met behulp van onderstaande gegevens eenmalig te registreren. Uiteraard wordt met alle gegevens van uw kind zorgvuldig omgegaan en is de server waarop deze staan goed beveiligd.
  1. Ga naar www.idealnet.nl
  2. U ziet het iDEALnet inlogvenster, klik op Eerste keer iDEALnet?
  3. Vul de onderstaande gegevens en een werkend e-mailadres in, klik daarna op Verzenden.
Naam leerling: Naam leerling
Schoolcode: DOR323
Leerling-nummer: Leerling-nummer
Geboortedatum kind: dd-mm-jjjj
  • U ontvangt uw inloggegevens op het door u opgegeven e-mailadres voor directe toegang tot uw persoonlijke ouderpagina.
  • U kunt inloggen op uw persoonlijke ouderpagina vanaf het inlogvenster (automatisch ziet u de naam van uw kind / namen van uw kinderen woonachtig op hetzelfde adres).
  • U kunt uw machtiging regelen voor de TSO, zonder deze machtiging kan uw kind niet overblijven.
Onderwijspas
De school ontvangt van Stichting iDEALnet voor elk kind een persoonlijke Onderwijspas. Deze pas blijft op school en wordt niet mee naar huis genomen. De pas zal gebruikt worden om de aanwezigheid van uw kind bij de TSO te registreren door middel van een scan.

Machtiging
Als uw kind/kinderen komend schooljaar gebruik gaat/gaan maken van de TSO dient u een machtiging in te vullen, te printen en op te sturen naar iDEALnet voor het incasseren van overblijfstrippen.
Door een machtiging af te geven voor een automatische incasso wordt het voor ons als school, maar ook voor u als ouder heel eenvoudig om producten af te rekenen. Uw strippenkaarten worden automatisch opgewaardeerd, zodat u en wij daar geen omkijken meer naar heeft / hebben!
Zonder deze machtiging is overblijven niét mogelijk.

Aan- en afmelden en betalen TSO
Voor het aan- en afmelden voor de TSO moet u gebruik maken van de 'Agenda' op uw persoonlijke ouderpagina. U meldt uw kind aan op de vaste dagen en op eventuele losse dagen.
Let op! Graag de vaste dagen direct voor het gehele jaar invoeren!
Meldt u ook altijd online af als uw kind niet overblijft. Dan kunnen wij rekening houden met de planning en gaan wij ook niet onnodig op zoek naar uw kind.

Controleer uw gegevens en houd deze actueel
Indien er wijzigingen zijn in uw e-mailadres, telefoonnummer(s) of woonadres verzoeken wij u vriendelijk uw gegevens z.s.m. bij te werken op de pagina 'Mijn gegevens'. Zo weet u zeker dat een (belangrijk) bericht u kan bereiken. Belangrijke overige wijzigingen van u of uw kind(eren) dient u altijd aan de school te melden.

Mocht u vragen hebben over iDEALnet kijk dan naar het uitlegfilmpje voor ouders of de meest gestelde vragen op de informatiewebsite www.idealnet.nl.
Al uw vragen over betalingen, inloggen en het gebruik van iDEALnet kunt u richten aan service@idealnet.nl.
U kunt ook bellen naar het servicenummer voor ouders: (085) 273 49 00.