Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Resultaten na de algemene luizencontrole:
 
Iedere woensdag na een vakantie worden alle kinderen van de school gecontroleerd op hoofdluis. Op deze pagina staat in welke klassen er na de controle hoofdluis gevonden is.
 
De ouders van kinderen waarbij hoofdluis gevonden wordt, worden dezelfde ochtend telefonisch ingelicht. De ouders van de klas waar deze kinderen in zitten worden via de mail ge´nformeerd. In deze mail staat ook wanneer de hercontrole plaats zal vinden.
 
Mocht het nodig zijn dan worden de betreffende ouders na de hercontrole weer via de mail ge´nformeerd. Hoort u na een hercontrole niets, dan mag u er van uit gaan dat de klas weer luisvrij is. Resultaten van deze hercontroles worden alleen op deze pagina vermeld als er nieuwe gevallen zijn.

Woensdag 26 oktober 2016
In vrijwel alle groepen zijn verse neten/luizen gevonden!!
Meldingen van ouders graag doorgeven aan de commissieleden.

Tussentijdse melding 2 oktober 2016:
In de groepen 3a en 6 zijn luizen aangetroffen.
Er volgt geen extra controle.

Woensdag 1 september 2016
De school is na de zomervakantie luizenvrij!!
Wel zijn er verse neten aangetroffen in de groepen 2c / 6a / 7a / 8.
Graag de kinderen zelf in de gaten houden.
Er volgt geen hercontrole.