Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Verslagen MR-vergaderingen

Onderstaand de notulen. Klik voor het verslag op de betreffende datum.

- notulen 24 september 2019