Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Actueel

Via de mail zijn de ouders/verzorgers geinformeerd over een aantal wijzigingen die de bemensing van de MR raken. 
De MR is opgebouwd uit twee geledingen; een team- en een oudergeleding. De teamgeleding bestaat uit vijf leerkrachten en de oudergeleding uit vijf ouders. In vergelijking tot andere scholen en kijkend naar het leerlingenaantal van onze school is dit een forse MR. We hebben daarom besloten de MR-geleding te verkleinen naar acht leden; bestaande uit vier leerkrachten en vier ouders. 
Om de continuïteit en de doorstroom binnen de oudergeleding te borgen, hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd. Formeel zijn hier geen richtlijnen voor. Onze uitgangspunten zijn:
  • de gewenste minimale zittingsduur van een MR-lid is drie jaar,
  • de maximale zittingsduur is vijf jaar,
  • voor het werven van nieuwe leden worden om het jaar verkiezingen gehouden, en
  • wanneer een lid de MR verlaat in een jaar waarin er geen verkiezingen zijn, worden de kandidaten van de laatste verkiezing benaderd. Dit gebeurt in aflopende volgorde, beginnend bij degene die als tweede is geëindigd. Wanneer al deze kandidaten geen lid willen worden, worden alsnog verkiezingen georganiseerd.
Met vriendelijke groet, 
namens de gehele MR, 
 
Jera van Essen (voorzitter)