Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Soepoverleg
 
De vergaderingen van de Leerlingenraad met de directeur heten ‘Soepoverleg’.
 
Op de volgende data komen wij bij elkaar:

7 oktober
9 december
10 februari
7 april
9 juni

Plaats: BSO-ruimte van De Dorpsschool
Tijd: 12.05-12.55 uur