Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Leerlingenraad
 
O.b.s. de Dorpsschool heeft een Leerlingenraad. Deze bestaat uit acht jongens en meisjes vanaf groep 5. Zij worden democratisch gekozen door de leerlingen.
De leerlingenraad vergadert een aantal keren per jaar met directeur Karin Steghuis.
 
"We nemen onze leerlingen serieus!" Kinderen zijn heel goed in staat mee te denken over allerhande zaken. De kinderen brengen zelf vergaderpunten in. De leerkrachten vinden het belangrijk dat ook leerlingen een stem hebben en dat daar ook zeker gehoor aan gegeven dient te worden".
 
De agenda wordt vooraf vastgesteld en gepubliceerd.
 
De voorzitter en notulist wisselen elkaar af, waardoor de leerlingen zelf ervaring opdoen met vergaderen.

Dit schooljaar 2016-2017 bestaat de Leerlingenraad uit:
  • Michelle Halfman, Groep 8
  • Lizzy de Fretes, Groep 8 
  • Lara Kleinlugtebeld, Groep 7a
  • Jort Nijkamp, Groep 7b
  • Yair van Oene, Groep 6
  • Féline Bruning, Groep 6
  • Sanne Oonk, Groep 5a
  • Stefano van der Voet, Groep 5b