Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl

Tevredenheidsonderzoek 2016

O.b.s. de Dorpsschool heeft een tevredenheidonderzoek afgenomen onder haar leerlingen, leerkrachten en ouders. Hiervoor werden de vragenlijsten, in oktober digitaal naar deze doelgroepen uitgezet.
Alle leerkrachten hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Aan het leerlingenonderzoek hebben alle leerlingen van gr. 6, 7 en 8 deelgenomen.
Het ouderonderzoek is uitgezet onder alle ouders/verzorgers (200 gezinnen), 160 van hen gaven gehoor aan de vraag deel te nemen.


Gezien het aantal respondenten geven de uitslagen van het tevredenheidonderzoek een representatief beeld van de heersende tevredenheid onder leerlingen, leerkrachten en ouders.Resultaten enquête leerlingen:

Voor de uitslag van de leerling enquête in de groepen 6 t/m 8 verwijzen wij graag naar de website www.scholenopdekaart.nl. De leerlingen hebben via deze site de landelijke vragen beantwoord.
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7417/1100/Basisschool-de-Dorpsschool/Leerlingtevredenheid


Resultaten enquête ouders, klik hier.


Resultaten enquête leerkrachten, klik hier.


Resultaat
enquête studenten, klik hier.