Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Kosten en aanmelden

Het tarief bedraagt € 6,42 per kind, per uur.

Kinderopvangtoeslag Tegemoetkoming Belastingdienst
Het is mogelijk om op de website van de Belastingdienst een proefberekening te maken.
Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl

Aanmelden
De aanmelding van uw kind wordt verzorgd door DOK13.
Dit is een stichting op het gebied van peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Belangrijkste doel is het borgen van een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen op de basisschool. Kinderen, ouders en medewerkers weten zich bij ons gehoord en gezien.

Ga voor informatie en aanmelden naar www.dok13.info