Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Openingstijden
 
De Buitenschoolse opvang is gedurende 48 weken per jaar open.
 
Openingstijden voorschoolse opvang (VSO)
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 07.15 uur voor peuters en basisschoolleerlingen.
 
Openingstijden naschoolse opvang (NSO)
Maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 - 18.30 uur.
 
Vakantie
In de schoolvakanties mogen de kinderen de hele dag komen spelen.
Er is dan ook voorschoolse opvang mogelijk.
VSO: 07.15 - 08.30 uur
BSO-vakantiedag: 08.30 - 18.30 uur.
 
Op alle reguliere feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten en gedurende 3 aaneengesloten weken in de zomervakantie (de 2e, 3e en 4e week).
Daarnaast zijn wij tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten.