Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Openingstijden
 
De peuterspeelzaal is gedurende 48 weken per jaar open.
Op alle reguliere feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten en gedurende 3 aaneengesloten weken in de zomervakantie.
In 2017 is de zomersluiting van 31 juli t/m 18 augustus.
Daarnaast zijn wij tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten.
 
Breng- en haaltijden
             
Maandag brengen: 08.15 08.45 uur   ophalen: 12.00 12.15 uur
           
Dinsdag brengen: 08.15 08.45 uur   ophalen: 12.00 12.15 uur
           
Donderdag brengen: 08.15 08.45 uur   ophalen: 12.00 12.15 uur
           
Vrijdag brengen: 08.15 08.45 uur   ophalen: 12.00 12.15 uur


Op bovenstaande dagen is er ook verlengde opvang mogelijk tot 14.00 uur.