Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
De Overblijfcommissie bestaat uit de volgende personen:
 
Leden:          Sandra Ehren, Carla Ruisch en Jorianne Poll.
Contact:        tso.dorpsschoolbathmen@gmail.com
                    
                    Karin Steghuis (namens directie):
                    Tel: (0570) 54 17 69
                    E-mail: directie@dedorpsschool.nl