Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Overblijfregeling of Tussenschoolse opvang (TSO)

Formeel zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven. Zij moeten dus zorgen dat dit goed geregeld is. In tegenstelling tot voor- en naschoolse opvang valt het overblijven niet onder de Wet Kinderopvang uit 2005. Het overblijven wordt over het algemeen verzorgd door vrijwilligers, waarop niet de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang van toepassing zijn. De manier waarop het overblijven wordt geregeld, valt onder het instemmingsrecht van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. De gezamenlijke scholen voor openbaar onderwijs in Deventer hebben een aantal afspraken gemaakt – de Kaderregeling Tussenschoolse Opvang – waarin is vastgelegd welke afspraken op alle scholen gelden. Iedere school kan op basis van deze afspraken  het overblijven op eigen wijze invullen.
De Onderwijsinspectie toetst of de overblijfvoorziening in overeenstemming is met de gemaakte afspraken tussen het schoolbestuur en de oudergeleding van de MR.

Tussen 12.00 en 12.45 uur
Op onze school zorgen overblijfouders er voor dat uw kind tussen 12.00 uur en 13.00 uur gezellig op school kan eten en spelen.
Per overblijfmoment zijn er 12 geschoolde overblijfkrachten aanwezig.
De leerlingen gaan per bouw in verschillende shifts eten en spelen: of eerst 30 minuten eten en dan naar buiten of eerst 30 minuten naar buiten en dan eten.
De overblijfkrachten zijn tot 12.55 uur verantwoordelijk voor de kinderen, de pleinwacht komt er bij vanaf 12.45 uur.
Nadat de kinderen geplast hebben en hun handen hebben gewassen gaan ze gezamenlijk eten.
We hebben afgesproken dat er geen snoep en priklimonade mee naar school mag worden genomen. We ondervinden hiervan teveel overlast. Kinderen delen snoep aan elkaar uit en anderen krijgen niets, het ene kind mag wel snoep meenemen van thuis en een ander kind juist weer niet, kinderen laten hun fruit of boterham liggen, maar eten wel het meegebrachte snoep mee. Kortom een duidelijke afspraak is op zijn plaats.

Na het eten ruimt elk kind zijn of haar overblijfspullen op, maakt het tafeltje schoon.
Bij slecht weer wordt er direct om 12.00 uur gegeten en daarna kan er in het eigen lokaal met het speciale overblijfspeelgoed gespeeld worden.

Registratie en betaling
Wij zijn met Stichting iDEALnet een samenwerking aangegaan. iDEALnet is een gratis online dienst voor ouders waarmee u onder andere op een gemakkelijke en veilige manier via de schoolwebsite kunt betalen voor de TSO.  U heeft zo altijd op uw eigen ouderpagina een handig overzicht van uitgaven, registraties van losse dagen TSO, aanwezigheid van uw kinderen en uitgevoerde betalingen.

Onderwijspas
De school ontvangt van Stichting iDEALnet voor elk kind een persoonlijke Onderwijspas. Deze pas blijft op school en wordt niet mee naar huis genomen. De pas zal gebruikt worden om uw kind aanwezig te registreren bij de TSO. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijk ouderpagina en automatische activering van de pas voor uw kind(-eren) verzoeken wij u zich middels onderstaande gegevens eenmalig te registreren.

  1. Ga naar www.dedorpsschool.nl
  2. Selecteer iDEALnet, klik op het iDEALnet-logo. U wordt nu doorgelinkt naar de site www.iDEALnet.nl
  3. Vul de onderstaande gegevens en een werkend e-mail adres in, klik daarna op Verzenden.

         Naam leerling:  Naam leerling
         Schoolcode:  11AV
         Leerlingnummer: Leerlingnummer
         Geboortedatum kind: dd-mm-jjjj

  1. U ontvangt uw inloggegevens op het door u opgegeven e-mail adres voor directe toegang tot uw persoonlijke ouderpagina.
  2. U kunt inloggen op uw persoonlijke ouderpagina vanaf het inlogvenster (automatisch ziet u de naam van uw kind / namen van uw kinderen woonachtig op hetzelfde adres).

Aan- en afmelden en betalen TSO Voor het aan- en afmelden voor de TSO moet u gebruik maken van de ‘Agenda’ op uw persoonlijke ouderpagina. U meldt uw kind aan op de vaste dagen en op eventuele losse dagen. Let op! Graag de vaste dagen direct voor het gehele jaar invoeren! Meldt u ook altijd online af als uw kind verhinderd is. Dan kunnen wij rekening houden met de planning en gaan wij ook niet onnodig op zoek naar uw kind. Heeft u een belangrijk berichtje voor de TSO? Dan kunt u dit via het ‘envelopje’ in de agenda naar de opvangmedewerker verzenden. 
Het kopen of opwaarderen van ‘digitale’ strippenkaarten voor de TSO kunt u verrichten via uw persoonlijke pagina van iDEALnet middels een machtiging. Door een machtiging af te geven voor een automatische incasso wordt het voor ons als school maar ook voor u als ouder heel eenvoudig om producten af te rekenen. Het  automatisch opwaarderen van uw strippenkaarten, zorgt ervoor dat u en wij daar geen omkijken meer naar hebben!

Overblijfkrachten
Ouders die helpen met het overblijven krijgen een vergoeding. Die keren dat een overblijfouder overblijft betalen ze niet voor hun eigen kind(eren) die ook op dat zelfde moment overblijft(ven).

Het is de bedoeling dat in elke groep zoveel mogelijk “eigen ouders” als overblijfkracht fungeren. Dit om ervoor te zorgen dat de kinderen zich vertrouwd voelen en dit komt de rust in de groep ten goede. Wij vinden het een taak van de ouders om ervoor te zorgen dat het voor elke groep mogelijk is om over te blijven. Er wordt gewerkt met een tweewekelijks rooster van 3 of 4 overblijfmomenten per groep per week. Daarom gaan we ervan uit dat er voor elke groep 6 (groep 1 t/m 4) of 8 (vanaf groep 5) overblijfkrachten uit de groep zich aanmelden. Bij onvoldoende aanmeldingen kan het zo zijn dat er in de betreffende groep(en) niet of niet op alle dagen overgebleven kan worden.
 
Wilt u meer informatie over het overblijven of over het helpen, dan kunt u contact opnemen met een van de overblijfcommissieleden. Zie het Praktische deel voor contactgegevens.