Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Groep 4 schooljaar 2017 - 2017
 

Naam van de leerkracht(en): Joylanda Leistra en Rianne Willighagen