Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Groep 3B/4B schooljaar 2018 - 2019


Naam van de leerkracht(en): Fenny Ebrecht & Henriëtte Goejer