Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
o.b.s. de Dorpsschool beschikt over diverse Beleidsdocumenten voor een goed functioneren van de gehele organisatie.

Hieronder volgt een overzicht, waarbij alle documenten afzonderlijk zijn te raadplegen.
De ophaalrooster voor 2018 zijn bekend en staan...