Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
o.b.s. de Dorpsschool beschikt over diverse Beleidsdocumenten voor een goed functioneren van de gehele organisatie.

Hieronder volgt een overzicht, waarbij alle documenten afzonderlijk zijn te raadplegen.