Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
o.b.s. de Dorpsschool is een Kindcentrum

Samen met de peuterspeelzaal (PSZ) en de buitenschoolse opvang (BSO) is de Dorpsschool een Kindcentrum.
Peuterarrangement, primair onderwijs en buitenschoolse opvang worden zodanig aangeboden dat een doorlopende pedagogische ontwikkelingslijn van 2 tot 13 jaar wordt gerealiseerd. Wij bieden dit arrangement aan in samenwerking met Stichting DOK13.
 

Ons kindcentrum is voor kinderen van 2 tot 13 jaar, dat de gehele dag open is van 7.15-18.30 uur en een breed pakket van onderwijs en opvang aanbiedt. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken als één team samen met een gedeelde visie op onderwijs en opvang. Zo nodig halen we deskundigen van buiten naar binnen.
Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande ontwikkelingsleerlijn binnen één pedagogische visie. De dagindeling kenmerkt zich door rust en een goede balans van inspanning en ontspanning.

Wij bieden:
   voorschoolse opvang 2-13 jr     07.15u - 08.30u 
   peuterspelen/kinderopvang 2-4 jr           08.30u - 12.30u Middagen in overleg.  
   tussenschoolse opvang 2-13 jr    12.00u - 13.00u
   naschoolse opvang 2-13 jr    15.15u - 18.30u
Allemaal op één locatie binnen één gebouw.

Bent u geïnteresseerd? Kom dan eens vrijblijvend binnen lopen of maak een afspraak met één van onze pedagogische medewerkers: tel. (0570) 54 37 37 of 06-25 49 35 89. En vraag ons naar de mogelijkheden.

Kinderopvangtoeslag
De gezamenlijke oudercommissies hebben ingestemd met de voorgestelde tarieven voor 2016.
Per die datum zal het tarief voor BSO € 6,42 bruto per uur bedragen (nu: € 6,38).
Het tarief voor Peuteropvang (KDV) zal vanaf dat moment € 6,85 bruto per uur bedragen (nu:€ 6,70).
Tegelijkertijd zal vanaf januari 2016 de kinderopvangtoeslag aanmerkelijk worden verruimd. Voor een gemiddeld gezin kan het voordeel t.o.v. 2015, ondanks de tariefstijging, al snel enkele honderden euro's per jaar bedragen! Omdat voor elke gezinssituatie de gevolgen verschillend zijn, is het handig om een proefberekening te maken op www.toeslagen.nl

Voor iedereen wordt kinderopvang zeer goed betaalbaar!

De extra tegemoetkoming van de overheid in 2016 zal voor gezinnen met meerdere kinderen heel gunstig uitvallen. Ook de zogenaamde 2e tabel ( voor 2e/3e etc. kinderen) is behoorlijk aangepast.

Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang:
(Gezamenlijk)
  toetsingsinkomen       1e kind            2e e.v. kind  
  € 20.000,00    93,0%    94,0%
  € 30.000,00    87,3%    94,0%
  € 40.000,00    79,8%    94,0%
  € 50.000,00    74,3%    93,5%
  € 60.000,00    67,6%    92,1%
  € 70.000,00    56,7%    89,4%
  € 80.000,00    48,4%    88,1%
  € 90.000,00    37,8%    85,5%
  € 100.000,00    30,2%    84,2%
  € 150.000,00    23,8%    72,0%

Oudercommissie Peutergroep en BSO de Dorpsschool zoekt versterking!

Versterking welkom…
Onze kinderopvang is dringend opzoek naar leden voor de commissie. Streven is om hiervoor 3 ouders te interesseren. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van de opvang op school tijdens maximaal 3 bijeenkomsten per jaar? Meld je dan aan bij de pedagogisch medewerkers of neem even contact met ons op door een mail te sturen naar psz@dedorpsschool.nl of a.hendriksen@dok13.info.

Zodra zich een aantal belangstellende ouders heeft gemeld zal er een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst worden georganiseerd waarbij het onderstaande nader zal worden toegelicht. Pas daarna besluit je of je daadwerkelijk wilt deelnemen!

Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie adviseert de leiding van de opvangorganisatie over verschillende zaken, waaronder het pedagogisch beleid en de kwaliteit. De organisatie is op een aantal thema's verplicht om advies te vragen aan de oudercommissie, en om een gepaste reactie op dat advies te geven. Op die manier wil de oudercommissie bereiken dat de belangen van ouders en kinderen behartigd worden in het beleid dat de organisatie voert.

De oudercommissie adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd over het beleid ten aanzien van:
• het bieden van verantwoorde kinderopvang;
• voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
• openingstijden;
• aanbieden van voorschoolse educatie;
• klachten en klachtenregeling;
• de prijs van kinderopvang.

Daarnaast speelt de oudercommissie ook een actieve rol bij o.a. het organiseren van sinterklaasviering, voorleesontbijt, kerstdiner, uitstapjes, etc.
Uiteraard kan je bij de leidsters en op bovenstaande emailadressen ook terecht met je vragen voor de oudercommissie en suggesties of ideeën m.b.t. de opvang.

Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opvang voor jouw kind? Stap in de OC!