Schoolstraat 11
7437 AE Bathmen

Postbus 32
7437 ZG Bathmen

(0570) 54 17 69

info@dedorpsschool.nl
Leerlingenraad
 
O.b.s. de Dorpsschool heeft een Leerlingenraad. Deze bestaat uit acht jongens en meisjes vanaf groep 5. Zij worden democratisch gekozen door de leerlingen.
De leerlingenraad vergadert een aantal keren per jaar met directeur Karin Steghuis.
 
"We nemen onze leerlingen serieus. Kinderen zijn heel goed in staat mee te denken over allerhande zaken. De kinderen brengen zelf vergaderpunten in. De leerkrachten vinden het belangrijk dat ook leerlingen een stem hebben en dat daar ook zeker gehoor aan gegeven dient te worden".
 
De agenda wordt vooraf vastgesteld en gepubliceerd.
 
De voorzitter en notulist wisselen elkaar af, waardoor de leerlingen zelf ervaring opdoen met vergaderen.

Dit schooljaar 2015-2016 bestaat de Leerlingenraad uit:
  • Pepijn van Essen - groep 5
  • Iris Koeslag - groep 5
  • Charissa Udes - groep 6a
  • Thijs Pleizier - groep 6b
  • Femke Kloosterboer - groep 7
  • Jochem Klunder - groep 7
  • Merle Smit - groep 8a
  • Noëlle Duteweert - groep 8b